24 ساعته

plsmodel@gmail.com   

  09336416044

پرسشنامه هویت حرفه­ ای معلمان

5,000 تومان

پرسشنامه هویت حرفه­ ای معلمان در ایران برگرفته از پژوهش طباطبائی است که در یک پژوهشی کمی پرسشنامه 40 گویه ای چانگ (2008) را اجرا کرد که با تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی به ابزار 28 گویه رسید

پرسش‌نامه سنجش هویت حرفه­ ای معلمان در حال خدمت در هنگ کنگ از پژوهش چانگ (2008) است. پرسشنامه 40 گویه ­ای با مؤلفه‌های «الف: حوزه‌ی یادگیری و آموزش، ب: حوزه‌ی پیشرفت دانش ­آموز، ج: حوزه‌ی پیشرفت مدرسه، د: حوزه‌ی خدمات و روابط حرفه‌ای، و: رشد و پیشرفت فردی» می باشد. این ابزار به صورت طیف پنج درجه‌ای لیکرت از کاملاً موافقم (5) تا کاملاً مخالفم (1) تنظیم شده است.

پرسشنامه هویت حرفه­ ای معلمان در ایران

طباطبائی در یک پژوهشی کمی پرسشنامه 40 گویه ای چانگ (2008) را اجرا کرد که با تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی به ابزار 28 گویه رسید در پنج مؤلفه‌ «الف: آموزش و پرورش دانش­ آموزان، ب: رشد و پیشرفت فردی معلمان، ج: حوزه پپیشرفت مدرسه، د: توسعه خدمات و روابط حرفه­ ای، ه: حوزه پپیشرفت دانش ­آموزان، ی: حوزه‌ی پیشرفت دانش ­آموز» استخراج کردند.

 

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه هویت حرفه­ ای معلمان”