24 ساعته

plsmodel@gmail.com   

  09336416044

بلاگ

آخرین نوشته ها و مقالات سایت…

در حال بارگیری نوشته ها...
پایان نامه دانشگاه آزاد

پایان نامه دانشگاه آزاد

برای نوشتن پایان نامه دانشگاه آزاد، دانشجو باید مراحل زیر را طی کند:
در نگارش پایان نامه دانشگاه آزاد در مرحله اول، دانشجو باید موضوعی را انتخاب کند. موضوعی که انتخاب می‌شود باید جدید بوده و قبلاً برای آن موضوع پایان نامه‌ای نوشته نشده باشد.

ادامه مطلب

تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها فرآیند ارزیابی داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری است. تجزیه و تحلیل داده ها فرآیند ارزیابی داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری است. به طور کلی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی …

ادامه مطلب

پروپوزال دکتری

پروپوزال دکتری

پروپوزال دکتری، یک طرح کلی از اهداف و اهمیت پایان نامه است. هدف از نوشتن پروپوزال دکتری متقاعد کردن کمیته علمی دانشکده در مورد اهمیت و جدید بودن موضوع انتخابی برای پایان نامه است.

ادامه مطلب

پایان نامه کارشناسی

پایان نامه کارشناسی

در برخی رشته‌های دانشگاهی، دانشجویان کارشناسی یک درس 3 واحدی به نام پروژه کارشناسی دارند که منظور همان پایان نامه کارشناسی است. این درس 3 واحدی به صورت اختیاری به دانشجویان ارائه می‌شود

ادامه مطلب