در برخی رشته‌های دانشگاهی، دانشجویان کارشناسی یک درس 3 واحدی به نام پروژه کارشناسی دارند که منظور همان پایان نامه کارشناسی است. این درس 3 واحدی به صورت اختیاری به دانشجویان ارائه می‌شود و هر دانشجویی که تمایل داشته باشد می‌تواند این واحد را در سال آخر مقطع کارشناسی اتخاذ نماید.

نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی

برای اتخاذ پایان نامه کارشناسی، دانشجو استاد راهنمای خود را انتخاب کرده و به دانشکده اعلام می‌کند. بهتر است اول دانشجو با استاد موردنظر خود ملاقات کرده و با هم در مورد حیطه‌ای که دانشجو به آن علاقمند است، صحبت کنند تا موضوع انتخابی دانشجو با فیلد کاری استاد هم‌سو باشد.

اگر استاد مسئولیت راهنمای نگارش پایان نامه دانشجو را قبول کرده باشد، معمولاً جلسات منظمی را با دانشجو تشکیل می‌دهد.

در بیشتر موارد مشاهده می‌شود که اساتید در دانشگاه‌های معتبرتر وقت کافی ندارند و بیشتر مسئولیت راهنمایی نگارش پایان نامه کارشناسی را به عهده دانشجوی دکتری خود می‌گذارند؛ چراکه در یک پایان نامه کارشناسی معمولاً انتظار نمی‌رود که دانشجو یک موضوع را به طور گسترده و عمیق مورد بررسی قرار دهد و هدف از نگارش پایان نامه در دوره کارشناسی بررسی ادبیات و بیان خلاصه اجمالی از پژوهش‌های قبلی است. به همین دلیل در خیلی از موارد دانشجویان دکتری از پس چنین مسئولیتی برمی‌آیند و می‌توانند دانشجویان کارشناسی را به خوبی پشتیبانی کنند.

نگارش پروژه کارشناسی مشابه پایان نامه کارشناسی ارشد است؛ با این تفاوت که تعداد صفحات پروژه کارشناسی کمتر است. از این رو برای شروع نوشتن پروژه دانشجو باید مقالات و پایان نامه‌های مرتبط را دانلود کرده و مطالعه کند.