24 ساعته

plsmodel@gmail.com   

  09336416044

جدول تعرفه خدمات

همواره تلاش ما ارائه قیمت مناسب به شما عزیزان است.

تبدیل پایان نامه به مقاله

200 هزار تومان
مقاله علمی پژوهشی و ارسال به نشریه

تحلیل آماری پایان نامه

به صورت کامل
500 هزار تومان
آمار توصیفی (توصیف جمعیت شناسی، کمی و کیفی متغیر ها)، آمار استنباطی ( اعتباریابی ابزار، مدل یابی ساختاری)

پاورپوینت دفاع

170 هزار تومان
طراحی اسلاید های پاور به صورت شیک و متناسب با چارچوب دفاع

پرسشنامه آنلاین

170 هزار تومان
طراحی پرسشنامه آنلاین برای تمام شبکه های اجتماعی و ایمیلی همراه با نمودار پاسخ ها به صورت روزانه

اصلاحات داوری پایان نامه و مقاله

200 هزار تومان

آمار توصیفی تحقیق

170 هزار تومان
توصیف جمعیت شناسی – توصیف کمی متغیرها – توصیف کیفی متغیرها